BICHAT Marie François Xavier

(1771-1802)

francuski anatom, fizjolog i chirurg; wykazał znaczenie zmian anatomicznych w diagnozowaniu chorób; wprowadził pojęcie tkanki i stworzył pierwszą klasyfikację tkanek; uznawany za twórcę histologii (choć nie posługiwał się mikroskopem); m.in. Anatomie générale appliquée la physiologie et la médicine.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama