BIELAŃSKI Władysław

(1911-82)

zootechnik i weterynarz, prof. Akad. Roln. w Krakowie, czł. PAN; twórca krakowskiej szkoły rozrodu zwierząt gospodarskich (zwł. koni); autor wielu prac, m.in. Choroby bydła, Rozród koni. Ogiery.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama