BOWKIEWICZ Jan

(1896-1968)

zoolog i hydrobiolog, prof. uniw. i Akad. Med. w Warszawie; uczestnik tajnego nauczania uniwersyteckiego podczas okupacji hitler.; autor prac z typologii jezior; m.in. Życie wód słodkich, Rak.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama