BROWN Robert

(1773-1858)

angielski botanik, czł. Royal Society w Londynie i franc. Akad. Nauk; badacz flory austral. (opisał blisko 4 tys. gat. roślin); 1831 odkrywca jądra komórkowego; autor prac o budowie i rozwoju zalążka oraz o procesie zapłodnienia; rozróżnił rośliny okrytozalążkowe od nagozalążkowych; ugruntował podstawy systematyki flory; wykrył drgania drobnych cząstek zawieszonych w cieczy lub gazie ( Browna ruchy).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama