Reklama

BUTENANDT Adolf

(1903-95)

biochemik niemiecki, prof. uniw. w Tybindze, Monachium, Politechniki Gdańskiej, dyr. Inst. Biochemii Maxa Plancka; badania w zakresie biochemii hormonów płciowych i substancji wabiących u owadów; podał wzór chem. androsteronu, progesteronu, estronu, zsyntetyzował testosteron; 1939 nagroda Nobla (wspólnie z L. Ružicíką); 2005 "Der Spiegel" ujawnił (opierając się na badaniach niem. historyków z powołanej 2000 komisji do zbadania wojennej przeszłości naukowców Inst. Maksa Plancka), że noblista współpracował podczas wojny z niem. zbrodniarzem wojennym, lekarzem z Auschwitz, Josefem Mengele.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama