CAMERARIUS Rudolph Jakob

(1665-1721)

niemiecki lekarz i botanik; prof. medycyny na uniw. w Tybindze i dyr. ogrodu bot. tamże; pierwszy wykazał płciowość roślin wyższych (że pręcik jest męskim a słupek żeńskim narządem rozmnażania płciowego roślin oraz że powstawanie nasion jest wynikiem zapylania kwiatów); Epistola de sexu plantarum (1694).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama