CANDOLLE Augustin Pyrame

de (1778-1841)

szwajcarski botanik, prof. uniw. w Montepellier i Genewie; pierwszy dyr. genewskiego ogrodu bot.; zajmował się rozmieszczeniem roślin; stworzył podstawy klasyfikacji roślin (w oparciu o ich budowę anat.) i wprowadził pojęcie taksonomii; gł. dzieła: Théorie élémentaire de la botanique i 17-tomowa (opracował 7 pierwszych tomów, kolejne jego syn) monografia roślin nasiennych Prodomus systematis naturalis regni vegetabilis.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama