CHOMCZYŃSKI

Piotr (ur. 1942)

biochemik, genetyk; prof. uniw. w Cincinnati, od 1982 na stałe w USA; twórca opatentowanej metody izolowania RNA z tkanek roślin i zwierząt, której powszechne zastosowanie dało Ch. w dekadzie 1991–2000 pierwsze wśród Polaków miejsce (i 17. w świecie) pod względem liczby cytowań (ok. 5 tys. rocznie); właściciel firmy Molecular Research Center (wytwarza odczynniki do uzyskiwania czystego RNA, DNA i białek); sponsor nagrody J.K. Parnasa; utrzymuje żywy kontakt z Polską.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama