CONWENTZ Hugo

(1855-1922)

paleobotanik niemiecki; twórca nowoczesnego ruchu ochrony pomników i zabytków przyrody w Europie, dyr. Biura Ochrony Przyrody w Berlinie, wydawca czasopisma "Naturdenkmäler"; prace Die Flora des Bernsteins, Monographie der baltischen Bernsteinbäume.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama