DANYSZ Jan

(1860-1928)

mikrobiolog i biolog polski osiadły we Francji (od 1879); od 1893 kierownik działu mikrobiologii w Inst. Pasteura w Paryżu; badania nad zwalczaniem szkodników gospodarczych metodami biol., np. zakażaniem gryzoni zarazkiem z grupy paratyfusowej (odkrytym przez D.); ponadto prace dotyczące anafilaksji, mikroorganizmów jelitowych, nowotworów doświadczalnych i ich leczenie przez napromienianie; Teoria chorób zakaźnych i niezakaźnych, Biologiczne znaczenie cierpienia i zdrowia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama