DEMBOWSKI Jan

(1889-1963)

biolog, zoopsycholog, działacz polityczny, 1952-56 marszałek sejmu; prof. uniw. w Wilnie, Łodzi i Warszawie, czł. i pierwszy prezes PAN (1951-57), czł. Akad. Nauk ZSRR; prace z zakresu psychologii zwierząt, m.in. Psychologia zwierząt, Historia naturalna jednego pierwotniaka, Darwin.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. NAUKA. PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POLSKA AKADEMIA NAUK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama