DENIKER Joseph

(1852-1918)

przyrodnik i antropolog franc. pochodzenia ros.; jego prace dotyczące ras ludzkich (Le six races, composant la population de l'Europe, Les races et les peuples de la terre) stanowiły punkt wyjścia dla kierunku typologicznego we współcz. antropologii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama