DOBRZAŃSKI Bohdan

(1909-87)

gleboznawca; prof. UMCS, WSR (Akad. Roln.) w Lublinie, prof. SGGW-AR; czł. PAN, dr h.c. WSR w Lublinie; prace z zakresu genezy, ewolucji, erozji wodnej, żyzności gleb, kartografii gleb; Gleby i ich wartość użytkowa, Gleboznawstwo.

Reklama

Podobne hasła:

  • Hubal, pseudonim mjr. Henryka...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama