GORDZIAŁKOWSKI

Jan (1862-1944)

weterynarz; prof. weterynarii w Charkowie, Piotrogrodzie i na Uniw. W-wskim; przyczynił się do zwalczenia epizootii księgosuszu zawleczonego po I woj. świat. do Polski; liczne prace dotyczące zwalczania epizootii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama