GROCHOWSKI

Jerzy (1899-1980)

leśnik, specjalista dendrolog, prof. SGGW, czł. PAN; opracował nowe metody pomiarów drzew i drzewostanów; autor Dendrometrii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama