GRODZIŃSKI

Władysław (1934-1988)

biolog, ekolog; prof. UJ, członek PAN; badania dot. osobniczej i populacyjnej bioenergetyki małych ssaków, wpływu gryzoni na systemy naturalne i agrocenozy; zajmował się bioenergetyką, ekologią fizjologiczną i przemysłową; przez wiele lat w USA; organizator monitoringu ekologicznego w Krakowie; współtw. Polskiego Klubu Ekologicznego, przyczynił się do zamknięcia huty aluminium w Skawinie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama