HERSEY

Alfred Day (1908-97)

amerykański mikrobiolog i genetyk; prof. Washington University w Saint Louis; czł. Narodowej Akad. Nauk w Waszyngtonie; badania nad genetyką wirusów; 1946 niezależnie od N. Delbrücka odkrył rekombinacjębakteriofagów; 1952 wspólnie z M. Chase opisał rolę DNA bakteriofaga przy jego replikacji w komórkach bakteryjnych; 1969 nagroda Nobla (wspólnie z M. Delbrückiem i S.E. Lurią).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama