HORWITZ

Robert H. (ur. 1947)

biolog amer.; po studiach na uniw. Harvarda pracował w Laboratorium Biologii Molekularnej uniw. Cambridge (W. Brytania); we wspólnym z J. Sulstonem projekcie badał nicienia Caenorhabditis elegans, zajmował się apoptozą, czyli programowaną śmiercią komórki; badania kontynuował po powrocie do USA, prof. Wydziału Biologii Massachusetts Institute of Technology; odkrył, że wszystkie komórki nicienia mają wbudowany w DNA program samozniszczenia, więc apoptoza stanowi integralną część rozwoju organizmu (także organizmów wyższych, m.in. ludzi); zidentyfikował i opisał kilkanaście genów, które sterują tym procesem, a także wykrył możliwość przyspieszania bądź opóźniania śmierci komórki przez sygnały chem. wysyłane z innych komórek; te odkrycia zostały 2002 uhonorowane nagrodą Nobla.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama