LEIBUNDGUT

Hans (1909-93)

leśnik szwajc.; prof. politechniki w Zurychu, czł. PAN, ekspert FAO do spraw leśnictwa; prace z zakresu hodowli lasu, ochrony środowiska przyrodniczego i kształtowania krajobrazu; Pielęgnowanie drzewostanów; podczas II woj. świat. współorganizator szkolnictwa wyższego dla pol. żołnierzy internowanych w Szwajcarii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama