SARS

Michael (1805-69)

zoolog norweski, pionier badań oceanograficznych, pastor, prof. uniw. w Oslo; wprowadził własne metody badawcze, opisał wiele nowych gat. bezkręgowców morskich, badał procesy rozwojowe liliowców i rozgwiazd, ustalił przemianę pokoleń u stułbiopławów, opisał proces strobilizacji (rozrodu wegetatywnego krążkopławów); prowadził badania porównawcze nad fauną M. Śródziemnego i innych mórz płd.; wysunął hipotezę występowania trzech stref wód oceanicznych w zależności od ich głębi.

Reklama

Podobne hasła:

  • SARS, Severe Acute Respiratory...
  • SARA, Pochodzenia hebrajskiego,...
  • sar, zaburzenie nerwicowe...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama