ŻABKO-POTOPOWICZ

Antoni (1895-1980)

ekonomista rolnictwa, historyk gosp., prof. Szkoły Gł. Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; podczas wojny prowadził tajne wykłady; czł. Tow. Nauk. W-wskiego; współzał. reaktywowanego 1945 Pol. Tow. Ekonomicznego; prace naukowe i popularnonaukowe dotyczące ekonomiki rolnictwa, historii i geografii rolnictwa oraz leśnictwa, polityki agrarnej i socjologii wsi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama