EKOLOGICZNA KLĘSKA

trwałe zanieczyszczenie sporego obszaru przyrodniczego, spowodowane działalnością człowieka (wyciek substancji chem. do rzeki, katastrofa tankowca z ropą, pożar, zanieczyszczenie promieniotwórcze) bądź klęską żywiołową; najw. ze znanych katastrofa elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie (1986).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama