GLOBALNY SYSTEM MONITORINGU ŚRODOWISKA

światowy system alarmowania o zagrożeniu środowiska zatruciem powietrza; posiada sieć stacji bazowych i regionalnych w większości krajów świata oraz Centralny Bank Danych z ośrodkami w Genewie i Nairobi; GEMS powołany został do życia w 1973 na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego NZ; badania prowadzi w 5 podstawowych blokach tematycznych i 20 podsystemach monitoringowych; w Polsce m.in. kompleksowa lądowa stacja tła zanieczyszczeń środowiska, usytuowana na obszarze zlewni jez. Łękuk, na obrzeżu Puszczy Boreckiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama