GRANICA WZROSTU

pojęcie wprowadzone 1972 przez I Raport dla Klubu Rzymskiego, stosowane w ekonomii i ekologii na określenie barier podaży surowców i innych czynników produkcji oraz kosztów utylizacji odpadów i towarzyszących działalności gosp. szkodliwych czynników (zapylenie, zanieczyszczenie wody); raport sugerował generalną zmianę zasad produkcji przemysłowej, m.in. oparcie się na odnawialnych źródłach energii i pełen recykling surowców.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama