DYBOWSKI Benedykt

(1833-1930)

Reklama

badacz Syberii, zoolog, lekarz, działacz społeczny; 1862-64 profesor w w-wskiej Szkole Głównej; uczestnik powstania styczniowego, skazany w procesie R. Traugutta; 1865-79 na zesłaniu (początkowo na ciężkich robotach) na Syberii, 1879-83 dobrowolnie jako lekarz na Kamczatce; od 1884 prof. uniw. we Lwowie; czł. PAU i Akad. Nauk ZSRR. Odkrył dla nauki Bajkał, wykazał jego reliktowy charakter, opisał ok. 400 form jego fauny, badał hydrologię i klimat, stworzył własną teorię pochodzenia jeziora i jego fauny, dokonał rejonizacji biologii tego zbiornika wodnego; współtwórca limnologii jako odrębnej dyscypliny naukowej; autor opracowań fauny syberyjskiej i kamczackiej, opisujących wiele nie znanych wcześniej gatunków, zwł. ryb dorzecza Amuru i jez. Bajkał; popularyzator darwinizmu. W okresie lwowskim propagował religię rozumu, był działaczem ruchu ateistycznego i antyalkoholowego, popierał rozwój i rozpowszechnianie esperanto. Opublikował z górą 350 prac, w tym także antropologiczne, społeczno-polityczne i pamiętniki.

Powiązane hasła:

KALINOWSKI, BAJKAŁ, ZOOLOGIA W POLSCE, ICHTIOLOGIA, POLSKA. NAUKA. PO 1831, PETERSBURSKA AKADEMIA NAUK, ORNITOLOGIA, DYBOWSKI Władysław, POLSKA. NAUKA. PO 1831

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama