Reklama

PARK NARODOWY

Reklama

tereny o szczególnych walorach ekologicznych, rekreacyjnych, estetycznych i kulturowych istniejącej na nich przyrody naturalnej i całego ekosystemu, także pamiątek i pozostałości historycznych, osadnictwa człowieka z różnych epok; p.n. otoczone są na całym świecie szczególną ochroną na mocy ustaw, stanowiąc własność ogólnonarodową i część światowego dziedzictwa flory, fauny i piękna przyrody; często p.n. ustanawia się, by ochronić ginące gat. roślin i zwierząt; jedną z zasad p.n. jest pozostawienie ich terenów w możliwie nietkniętym stanie (zakaz prowadzenia działalności gosp., w tym rolnictwa, ograniczenie ruchu pojazdów) bądź całkowicie pierwotnym (ścisłe rezerwaty przyrody, niekiedy nawet niedostępne dla zwiedzania); p.n. pełnią coraz większą rolę w edukacji ekologicznej społeczeństw i kształtowaniu świadomości na rzecz ochrony zasobów planety; na wszystkich kontynentach istnieje ok. 3,5 tys. p.n.; najstarszy Yellowstone National Park w USA (ustanowiony 1872), największy Wood Bison National Park w Kanadzie (pow. ok. 45 tys. km2); w Polsce istnieją 23 p.n. o łącznej pow. 203 tys. ha: Babiogórski, Białowieski, Biebrzański (największy), Bieszczadzki, Borów Tucholskich Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski i Woliński.

Tabele:

KALIFORNIA, KATMAI, LOS MOCHIS, JASPER, KAFUE, OLYMPIC, KARMEL, NORTH CASCADES, OME, EVERGLADES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama