HABITAT

(ekol.) część biotopu, środowisko, w którym zespoły poszczególnych gatunków organizmów znajdują najdogodniejsze warunki bytowania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama