KLEKOWSKI

Romuald (ur. 1924)

ekolog, hydrobiolog; prof. w Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; dyr. Inst. Ekologii PAN, czł. PAN; badania fauny wodnej małych zbiorników i oceanicznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama