NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE

NDS

wskaźnik służący do określania norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wody pitnej, żywności, itp. substancjami uznanymi za szkodliwe dla organizmu człowieka; dot. także warunków pracy w zakładach stosujących szkodliwe środki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama