NAKŁADY KOMPENSACJI

nakłady (koszty), które w wypadku zanieczyszczenia środowiska musiałoby ponieść społeczeństwo, by przeciwdziałać spadkowi produkcji oraz pogarszaniu warunków życia ludności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama