NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

fundacja zajmująca się wspieraniem przedsiębiorstw produkujących urządzenia dla ochrony środowiska, wprowadzaniem rozwiązań technicznych, finansowaniem badań naukowych i niezależnych eksperymentów; wspomaga materialnie Ekologiczny Ruch Społeczny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama