NOWICKI

Maciej (ur. 1941)

ekolog, profesor ochrony środowiska; czł. PAN i Europejskiej Akademii Nauk; 1991 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie J. K. Bieleckiego; od 1992 szef Ekofunduszu (i jeden z jego pomysłodawców); 1994-95 wiceprzewodniczący Komisji ds. Ekorozwoju ONZ; 1996 laureat eur. nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” za działalność na rzecz ochrony środowiska; 1997 doradca sekretarza generalnego OECD; od XI 2007 minister środowiska w rządzie D. Tuska.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama