"OCHRONA PRZYRODY"

rocznik wydawany w Krakowie od 1920, zał. przez Wł. Szafera; od 1953 organ Zakładu Ochrony Przyrody PAN; publikuje rozprawy nauk., studia, analizy poświęcone ochronie powietrza, wód, gleby, krajobrazu, zwierząt i roślin, przedstawia problematykę parków nar., rezerwatów przyrody, itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama