OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

(ekol.)

zespół osadników i urządzeń służących do oczyszczania ścieków domowych lub przemysłowych z zanieczyszczeń fiz., chem. i biologicznych; ze względu na zasięg działania rozróżnia się o.ś. miejskie, grupowe oraz lokalne, różne metody oczyszczania: mechaniczne, fizyko-chemiczne oraz biologiczne.

Reklama

Powiązane hasła:

INŻYNIERIA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNA, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW FIZYKO-CHEMICZNA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIOLOGICZNA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LOKALNA, ŚCIEKI, WODNA GOSPODARKA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GRUPOWA, OCHRONA WÓD

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama