OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIOLOGICZNA

(biol.)

oczyszczalnia ścieków stosująca metody polegające na wykorzystaniu działalności mikroorganizmów w warunkach naturalnych (filtry gruntowe, stawy, itp.) lub sztucznych (zbiorniki z osadem czynnym, złoża biologiczne, itp.).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama