OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GRUPOWA

(ekol. 3)

oczyszczalnia ścieków obsługująca dwa lub kilka osiedli.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama