OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LOKALNA

(ekol. 4)

oczyszczalnia ścieków działająca dla potrzeb jednej lub kilku nieruchomości, zakładu przemysłowego, itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama