OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNA

(ekol. 5)

oczyszczalnia ścieków działająca z wykorzystaniem sedymentacji, cedzenia, rozdrabniania,flotacji, itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama