OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MIEJSKA

(ekol. 6)

oczyszczalnia ścieków obsługująca całe miasto lub jego część.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama