OTULINA

(biol.)

strefa otaczająca teren chroniony (np. zespół zabytkowy, park narodowy), w której obowiązują specjalne przepisy (np. zakaz lokalizowania obiektów przemysłowych).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama