PELOMEDUZY

(Pelomedusiae)

rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych, obejmująca 5 rodzajów z 17 gat.; zamieszkują wody słodkie, wolno płynące lub stojące Ameryki Płd., Afryki i Madagaskaru; dł. pancerza do 1 m (np. arrau - Podocnemis expansa); głowa u większości gat. trójkątna, nie wciągana w głąb pancerza, lecz odchylana w bok i układana między pancerzem grzbietowym a brzusznym; żywią się mięczakami, pierścienicami, larwami owadów nadwodnych, skorupiakami, drobnymi rybami, płazami i ich kijankami; podczas suszy większość gat. zapada w sen letni na mulistym dnie zbiorników; większe gat. zagrożone wyginięciem ze względu na zbieranie jaj przez tubylców.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama