TERAPENY

(Terrapene)

rodzaj żółwi z rodziny żółwi błotnych (Emydidae); 6 gat.; występuje w wodach słodkich Ameryki Płn. i Środk.; z wyglądu przypominają żółwie lądowe; dł. do 16 cm; wszystkożerne; samica składa w czerwcu 3-8 jaj, młode wylęgają się jesienią; najczęstsza t. karolińska (T. carolina), zamieszkująca lasy w pobliżu rz. i strumieni Płn. Ameryki, u której osobliwością jest składanie jaj w trzy, a nawet cztery lata po zapłodnieniu przez samca (co świadczy o dużej żywotności plemników); ze względu na piękne ubarwienie w młodości, hodowana w terrariach, wymaga jednak starannej opieki.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama