DYWERGENCJA ROZWOJU

kształtująca się w toku ewolucji biologicznej rozbieżność narządów i postaci osobników należących do tej samej grupy systematycznej; wynika z odmiennych warunków środowiskowych, np. zasiedlenia na nowym terenie, izolacji; prowadzi do powstawania nowych form (początkowo ras geograficznych, później gatunków i wyższych jednostek systematycznych).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama