DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE

dziedziczenie cytoplazmatyczne, dziedziczenie pozajšdrowe

dziedziczenie cech uwarunkowane czynnikami występującymi poza jądrem komórkowym, w cytoplazmie (czyli uwarunkowane przez geny pozachromosomowe); u mikroorganizmów geny pozachromosomowe występują w plazmidach i episomach, u organizmów wyższych d.p. zachodzi gł. w mitochondriach i chloroplastach, zawierających własne DNA; d.p. nie podlega prawom Mendla.

Reklama

Powiązane hasła:

CORRENS Carl Erich, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, PLAZMON, PLAZMOGENY, CYTOPLAZMATYCZNE DZIEDZICZENIE, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama