KODON

triplet

trzy kolejne nukleotydy w łańcuchu DNA lub RNA, wyznaczające określony aminokwas w biosyntezie białka (kod genetyczny).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama