KONIUGACJA CHROMOSOMÓW

(genetyka) łączenie się w pary (biwalenty) chromosomów homologicznych w pierwszej fazie mejozy (redukcyjnego podziału jądra komórkowego); polega na ścisłym kontakcie chromosomów na całej długości; umożliwia zajście crossing-over, tj. wymiany odcinków między chromosomami (procesu odpowiedzialnego za rekombinację genetyczną) oraz redukcję liczby chromosomów w gametach lub zarodnikach roślin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama