MATRYCA

(genet.)

w genetyce pojedynczy łańcuch DNA lub RNA, na którym właściwe polimerazy syntetyzują odpowiednie łańcuchy DNA i RNA; na m. koduje się informacja genetyczna, przekazywana potomnym komórkom i organizmom.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama