MIKROEWOLUCJA

procesy ewolucyjne zachodzące w stosunkowo krótkich okresach (do kilkudziesięciu pokoleń); ich rezultatem jest wyodrębnienie się nowych form roślinnych lub zwierzęcych: ras geograficznych i odmian; polega na kumulacji niewielkich różnic w genotypie szeregu pokoleń i ich utrwalaniu poprzez izolację i dobór naturalny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama