MUTACJONIZM

pogląd z pocz. XX w. przyjmujący, że gł. rolę w ewolucji organizmów odgrywają dziedziczne zmiany mutacyjne, będące przyczyną zmienności bezkierunkowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama