NACISK SELEKCYJNY

presja doboru

termin określający stabilizujące działanie doboru naturalnego (selekcji) w populacjach poprzez eliminowanie pewnych genów, np. zwiększających wrażliwość populacji na czynniki otoczenia (temperaturę, zasolenie); siła oddziaływania n.s. zależy od czynników środowiska.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama